Dit is een ingekorte en licht bewerkte versie van de tekst die werd geschreven door zijn oudste dochter Inez. Zij heeft deze voorgedragen op zijn begrafenis.


 


FredtreinFred werd geboren zes jaar voor het begin van de oorlog. Hij was een braaf nieuwsgierig jongetje, dat alleen maar kon leren wat hem interesseerde. Hij was geïnteresseerd en goed in wiskunde en dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat hij lange tijd gewerkt heeft als cryptoloog bij het nationale bureau voor verbindingsbeveiliging. Daar werd hij uiteindelijk ook directeur.

Maar er was nog veel meer.

Een van de grote thema's van Freds leven was "het uitzoeken hoe het zit met god"; (zijn woorden). Dit brengt hem in zijn jeugd al op achtjarige leeftijd via zijn broer bij de Lutherse kerk. Hij begint stiekem te bidden, wat in het socialistische milieu van zijn ouders niet gebeurde.

Tijdens zijn diensttijd wordt hij, in uniform, gedoopt. Hij wordt steeds meer betrokken bij het kerkelijk werk en op zijn 36ste gekozen tot plaatsvervangend lid van de Synode van de Evangelisch Lutherse kerk.

Dit heeft hij echter niet aanvaard omdat hij inmiddels lid was geworden van de antroposofische vereniging , waar hij veel levendiger opvattingen vindt over de schepper van deze wereld en over de geest die achter al het materiële schuilt. Hij doet mee aan vele studiegroepen, maar ook hier is het uiteindelijk de werking van het instituut dat hem doet besluiten weer verder te zoeken.

Bij Jung vindt hij de schakel tussen Steiner en de meer psychologisch georiënteerde wereld van het emotionele lichaamswerk.

Zijn aandacht wordt steeds meer getrokken door de alternatieve sector.

Samen met zijn toenmalige vrouw Tineke verdiept hij zich in Osho, bio- energetica groepen, massagegroepen, een postural integration opleiding, hypnose. Hieruit ontstaan zo'n zeventien jaar geleden de groepen die tot het eind toe het belangrijkste deel van zijn leven zijn.

Fred wijdt de rest van zijn leven volledig aan het schrijven, de groepen, het oplossen van wiskundige vraagstukken (als tijdverdrijf), het bestuderen van het werk van vele leraren zoals Krishnamurti, Osho, Eckhart Tolle en de laatste tijd vooral Nisargadatta Maharaj. En natuurlijk tijd doorbrengen met de vele mensen om hem heen.

Als thema van zijn leven beschreef hij:

Willen weten hoe het zit, met als belangrijkste gebieden, relaties, god en wiskunde. Over zijn lessen zouden we waarschijnlijk dagen kunnen spreken, een heel leven zelfs, daarom wil ik afsluiten met zijn woorden:

"De wereld heeft op vele plaatsen een tekort aan bewustzijn. Oorlog, verkrachtingen, vervuiling, verspilling, een walgelijke behandeling van dieren in de bio-industrie, enzovoorts. Hoe meer zulke ellende duidelijk wordt, hoe meer de mensen er de ogen voor gaan sluiten, want het is onverdraaglijk om te zien. Om de wereld een betere plaats te maken, zullen we moeten beginnen met het duidelijk maken van de schoonheid en kracht van de wereld. We zullen moeten leren samen te werken met de creatieve krachten. We zullen ons bewust moeten worden van de oneindige mogelijkheden van bewustzijn, intuïtie en inspiratie. Hoe meer we kunnen zien van de schoonheid en intensiviteit van het bestaan, hoe meer de ogen zullen opengaan voor rechtvaardigheid, bewustzijn en liefde.

Laten we de ogen open doen, en zien".

Hij was vader van vier dochters en een zoon, geboren uit twee huwelijken.