Veiligheid 

Wat is er nodig om je te kunnen ontspannen?
Vooral en vooreerst moet je je veilig voelen.
In de eerste samenkomsten zal het belangrijkste zijn dat je inderdaad de overtuiging krijgt dat je veilig bent.
Er wordt niets van je verwacht.
Je hoeft niets. Je hoeft niet te presteren, je hoeft niets te doen.


Alles wat er gebeurt is zonder consequenties, zonder gevolgen.
Er zijn nauwelijks voorschriften, gewoonten of wetten, de absolute norm voor wat er gebeurt is jouw wil.
Dat wat jij wilt is goed.
Je mag alles willen; wat je er mee kan doen is natuurlijk een tweede.
En wat je niet wilt zal niet gebeuren.
Daarvoor is natuurlijk wel nodig dat je uitdrukking leert geven aan je verlangens en grenzen.


Geaccepteerd worden zoals je bent.
Met al je schaduwkanten. Met alles wat je van jezelf veroordeelt.
Alles wat bij jou hoort is goed en je hoeft niets.
Die volledige acceptatie is de basis voor het gevoel van veiligheid.
Er hoeft niets bereikt te worden, je behoeft niet te veranderen.
Je bent zoals je bent en dat is heel goed.

 
Het enige wat van je wordt gevraagd, en steeds weer gevraagd, is je spieren te ontspannen en mentaal in die diepe ontspan­ning te komen die daarvan het gevolg is.